รูปงานติดตั้งตู้ควบคุม

     
 
     

แบบงาน Silencer ในการติดตั้ง

 
 

ผลการทดลองก่อนใส่วาล์ว

 
 

1,2,3,4,5